Typ10, hoe werkt dat?!

Typ10 spreekt alle leerkanalen gelijktijdig aan. De combinatie van kleuren, figuren, auditieve en visuele tekst, spelvormen, invul- en denkoefeningen zorgt voor een optimale integratie van het blind typen voor elk kind en elke leerstijl.

De opbouw werkt vinger per vinger in een verticale structuur. De letters en letterposities worden eerst geautomatiseerd en later vanuit deze kennis motorisch uitgevoerd. Op die manier bestaat elke les uit een vaste structuur van 4 stappen:

Stap 1
Positie van de letters op het toetsenbord
De kinderen zoeken en overlopen de letters op het toetsenbord.
De gekleurde stickers worden samen op de juiste plaats op het toetsenbord geplaatst.

Stap 2
Nieuwe letters en letterkoppelingen
De kinderen verwerken de inhoud van Typ10 via spelletjes. De cognitieve kennis wordt zo op een speelse manier overgebracht.

Stap 3
Visueel en visuomotorisch voorstellingsvermogen
De kinderen oefenen letters en lettercombinaties aan de hand van verhaaltjes rond de kernwoorden die hierbij werden aangeleerd.

Stap 4
Automatisatie
De kinderen werken de eerste 5 lessen op een manueel toetsenbord zonder scherm. Op deze manier oefenen ze op speelse wijze de motoriek, zonder de externe druk van mogelijke fouten. Vanaf les 6 gebruiken we ook tijdens de les de online module.
Het controlescherm zorgt ervoor dat het kind kan zien wat hij/zij kan en draagt op die manier bij aan een positieve beleving van de oefeningen.

Stap 5
Opdrachten en huiswerk
De kinderen oefenen het blind typen regelmatig. Van de ouders wordt verwacht dat ze betrokken zijn; ze ondersteunen hun kind en moedigen het aan. De lesgever volgt de activiteiten van het kind op via de licentie van Typ10 online. Zo wordt een individuele, aangepaste begeleiding mogelijk.

Login TTO

typ10 logo

typ10 typen
typ10 typen


C&Explore

Met de steun van